Pavel Ševců, MgA.
Lhotice 8
295 01, Mnichovo Hradiště
E-mail: info@studio-sevcu.cz
Mobil: 774 301 921
IČO: 735 18 379
vzdělání:
1996-2002
VŠUP - Praha - atelier Architektura a design, Prof. Bořek Šípek, Prof. Jiří Pelcl
ukončeno státní zkouškou a diplomovou prací
2001
Royal Institute of Technology - School of Architecture Stockholm - semestrálni stáž
1992-1996
SUPŠ Turnov - atelier Broušení a rytí drahých kamenů
ukončeno maturitní zkouškou
pracovni zkušenosti:
09/2010 - součastnost
Architektonicke studio - pavel ševců, - architekt, projektant, designer
01/2007-08/2010
Architektonicka, projektová společnost Atip a.s., Trutnov - architekt
07/2006-12/2006
Breese architects, Vineyard Heaven, Massachusetts, USA - draftsman, designer
02/2006
Architektonicke studio Domus, České Budějovice - junior projektant, designer
06/2003-02/2006
Autorizovaný architekt Jan Dvořák, Českě Budějovice - externí splolupráce, 3D vizualizace