Nabízím projektovou činnost ve výstavbě:
- poradenskou činnost na začátku investičního záměru
- vyhledávací studie, studie proveditelnosti
- výběr a posouzeni lokalit, komunikace s uřady
- návrh konceptu možných řešení ve variantách
- provedení architektonické studie
- rozpracování vybraného konceptu řešení
- celkové provozní, konstrukční řešení
- předběžné stanovení nákladů investičního záměru
- práce v 3D modelech, vizualizace (exteriér/interier)
- ve spolupráci s autorizovanými odborníky dodávám projektovou dokumentaci pro
- územní řízení
- stavební povolení
- provádění stavby
- skuteč. provedení stavby
- provádím autorský a stavební dozor s účastí na kolaudaci
"individuálním přístupem k maximálnímu využití možností vašeho investičního záměru"